Uværsentralene våre

Alle advarsler for Europa

Alle
Varsler for uvær
Værinformasjon
Europa - Alle advarslerOversiktskartet inneholder en sammenfatning av alle farer for uvær eller alle uværsvarsler, samt nyttig værinformasjon for Europa. På kartet kan man se på hvilke steder, evt. i hvilke områder Europa det er meldt uvær som storm/orkan, kratig regn, kraftig snøfall, tordenværr eller isete veier. I tillegg får man et overblikk over hvor man må regne med ekstreme temperaturer eller glatte veier.

Det finnes to typer uværsvarsler: Forhåndsvarsler og akuttvarsler. Forhåndsvarsler sendes ut inntil 48 timer på forhånd når uvær Europa forventes, men varslene kan endre seg både når det gjelder intensitet, geografisk bevegelse og/eller tidsrom. Ved akuttvarslet gjelder det som sikkert at uværet vil inntreffe. Det skilles mellom tre uværsnivåer: Det oransje varselnivået står for et uvær av moderat styrke, det røde varselnivået for kraftig uvær og det fiolette, høyeste, varselnivået for ekstremt kraftig uvær. De erfarne og profesjonelle meteorologene fra Værvarslinga tilpasser løpende værprognosene manuelt, så du kan være sikker på at prognosene er helt aktuelle hele døgnet ' (24 timer i døgnet, 365 dager i året).