Advarsler for postnummer

Oppgi postnummer her

Uværsentralene våre

Advarsel om underkjølt regn for Norge

Alle
Varsler for uvær
Værinformasjon
Norge - Advarsel om underkjølt regn
Europe - Alle Warnungen
Svalbard
Jan Mayen
Bouvet Island
Queen Maud Land (Antarctic)
Peter-I.-IslandKartet viser en oversikt over alle varsler om underkjølt regn for Norge. På den grafiske fremstillingen kan man se på hvilke steder eller hvilke områder Norge man kan forvente underkjølt regn. Underkjølt regn er regn som umiddelbart fryser på en kald overflate.

Det sendes ut to forskjellige typer varsler - forhåndsvarsler og akuttvarsler. Varsler om underkjølt regn sendes ut når man kan forvente tilfeller av underkjølt regn Norge , men varslene kan endre seg både når det gjelder intensitet, geografisk bevegelse og/eller tidsrom. Akuttvarsler om underkjølt regn deles inn i tre nivåer: På oransje varselnivå må man regne med enkelte problemer, ved rødt varselnivå med moderate og ved fiolett,det høyeste varselsnivået, med betydelige problemer på grunn av underkjølt regn Norge .

Fordi farene som oppstår ved underkjølt regn ikke kan oppdages raskt med det blotte øye, er detaljerte og pålitelige prognoser om slike tilfeller av underkjølt regn spesielt viktig for trafikksituasjonen på motorveier og andre veibaner, og alle som ferdes der, samt for de aktuelle nødtjenestene Norge . Ved underkjølt regn må man være meget forsiktig ved ferdsel på gater og veier i Norge! Profesjonelle og erfarne meteorologer fra Værvarslinga tilpasser løpende prognosene for underkjølt regn manuelt, så d u kan være sikker på at prognosene er helt aktuelle hele døgnet.