Advarsler for postnummer

Oppgi postnummer her

Uværsentralene våre

Advarsel om tordenvær for Vestfold

Alle
Varsler for uvær
Værinformasjon
Vestfold - Advarsel om tordenvær
Europe - Alle WarnungenKartet viser en oversikt over alle tordenvarslene for Vestfold. På den grafiske fremstillingen kan man se på hvilke steder eller på hvilke områder Vestfold det er fare for torden. Ofte kommer torden sammen med hagl, sterk nedbør og/eller stormkast.

Det sendes ut to forskjellige typer varsler- forhåndsvarsler og akuttvarsler. Forhåndsvarsler om torden sendes ut når det er en viss fare for torden i Vestfold. Akuttvarsler om torden Vestfold sendes ut når torden oppstår og gir informasjon om tordenværets bevegelse og når det inntreffer. Varselsnivået avhenger av farepotensial: Ved oransje varsler forventes maksimalt finkornet hagl (< 1 cm i diameter) og kun enkelte stormkast. Ved røde og fiolette advarsler øker faren for alvorlige haglskader, samt storm eller til og med orkan i kastene.

De detaljerte og pålitelige prognosene om slikt tordenvær er spesielt viktig for forsikringsselskaper, landbruk og organisatorer av ulike arrangementer i Vestfold . Profesjonelle og erfarne meteorologer fra Værvarslinga tilpasser løpende tordenprognosene for Vestfold manuelt, så du kan være sikker på at prognosene er helt aktuelle hele døgnet.